Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

Bạn mong muốn phát triển cùng KTG? Mời bạn tìm hiểu thông tin và gửi hồ sơ về cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ trong từng vị trí tuyển dụng.

Vị trí
Khu vựcMức lương


Giám Đốc khối Logistics

Khu vực Hà Nội Xem Thêm


Trưởng phòng Nhân sự

Khu vực Hồ Chí Minh Xem Thêm


Trưởng Phòng Kinh Doanh (Kênh GT – Khu vực phía Bắc)

Khu vực phía Bắc Xem Thêm


Kế Toán Công Nợ

Khu vực Hồ Chí Minh Xem Thêm


Chuyên Viên/Nhân viên Phát Triển Thị Trường

Khu vực Hồ Chí Minh Xem Thêm


Nhân Viên Marketing Online

Khu vực Hồ Chí Minh Xem Thêm


Trade Marketing Manager

Khu vực Hồ Chí Minh Xem Thêm


Giám Sát Kinh Doanh Kênh MT

Khu vực Hồ Chí Minh Xem Thêm


Chuyên viên QA/ISO (Ưu tiên Nam)

Khu vực Hồ Chí Minh Xem Thêm


Kế Toán Công Nợ

Khu vực Hồ Chí Minh Xem Thêm


Giám Sát Kinh Doanh Kênh Online (TV shopping)

Khu vực Hồ Chí Minh Xem Thêm


Admin KD-CS

Khu vực Hồ Chí Minh Xem Thêm

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận