1. Thời hạn bảo hành:

Tất cả các sản phẩm KTG Appliances phân phối sẽ được bảo hành theo thời hạn ghi trên phiếu bảo hành hoặc theo hóa đơn kể từ ngày mua hàng.

2. Điều kiện được bảo hành:

– Có phiếu bảo hành và phiếu bảo hành có đầy đủ thông tin (Model, số serial, tên khách hàng, địa chỉ, ngày mua,…)

– Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành

– Hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất

– Sản phẩm phải còn nguyên tem bảo hành

– Đối với những lỗi đơn giản khách hàng là nhà phân phối hoặc siêu thị có thể tự sửa tuy nhiên cần thông báo, tổng hợp và báo cáo lại với phòng bảo hành để kiểm soát thông tin bảo hành

3. Điều kiện từ chối bảo hành:

– Sản phẩm không có tem bảo hành khi sửa chữa lần đầu tiên hoặc tem bảo hành bị rách

– Sản phẩm bị hỏng do các điều kiện bất khả kháng (thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt,...)

– Sản phẩm bị rơi, va đập hoặc móp méo trong quá trình vận chuyển của khách hàng

– Sản phẩm hư hỏng do sử dụng sai nguồn điện, nguồn nước bị ô nhiễm,…

– Sản phẩm được lắp đặt, bảo trì, sử dụng không đúng theo hướng dẫn từ nhà sản xuất gây ra hư hỏng

– Khách hàng tự sửa chữa hoặc sửa chữa tại các cơ sở dịch vụ khác ngoài hệ thống của COMET trừ trường hợp nhà phân phối được ủy quyền

– Sản phẩm hết hạn bảo hành

4. Thời hạn sửa chữa:

Thời hạn sửa chữa tối đa được tính kể từ ngày Trung tâm bảo hành của COMET nhận được sản phẩm bảo hành của Khách hàng

– Đối với sản phẩm bảo hành thông thường:

• Thời hạn sửa chữa sản phẩm tại khu vực Hà Nội là 24 giờ, nhưng tối đa không quá 03 ngày

• Thời hạn sửa chữa sản phẩm các tỉnh gửi về là 72 giờ, nhưng tối đa không quá 05 ngày

• Bảo hành tại nhà khách hàng: Thời hạn đến kiểm tra sẽ không quá 24 giờ kể từ khi khách hàng gọi điện xác lập cuộc hẹn

– Đối với các trường hợp khác: Phòng bảo hành sẽ thông báo cho Khách hàng về thời gian sửa chữa hoặc đưa ra các phương án xử lý khác (cho mượn, thay mới, đổi trả,…)